Christmas Tree Category Seminar

Friday 30.12.2011.

All talks in the room 5050.

11.00-12.30 Karol Szumilo - Kategorie z korozwłóknieniami i quasi-kategorie – Cofibrations categories and quasi-categories

12.30-14.00 Chris Kapulkin - Intro to homotopy type theory - Wprowa do homotopijnej teorii typów

13.30 Przerwa - Break

14.15 - 14.45 Stas Szawiel - Kwantyzacja i granica klasyczna - Quantization and the classical limit

14.45-16.15 Marek Zawadowski - Teorie monad analitycznych - The theories of analytic monads