Varia
Na tej stronie będą się pojawiać różne pakiety, pakieciątka, makra i makierka mojej produkcji.
mp2type3 Jest to niewielki skrypt perlowy zamieniający zbiór plików EPS wygenerowanych przez METAPOST w font postscriptowy Type 3. Zabieg ten pozwala okiełznać dokumenty zawierające powtarzające się wielokrotnie elementy graficzne (ikonki, osobiście wyrysowane symbole itp.). Nie jest to narzędzie do produkcji fontów ogólnego przeznaczenia. Chodzi wyłącznie o ,,fonty'' obrazkowe.
mp2type3.zip

Slownie Ten pakiecik służy do wypisywania liczb naturalnych słownie po polsku. Definiuje on dwa makra: \liczba rozwija się do słownego zapisu liczby podanej jako argument. Bardziej skomplikowane jest makro \slownie. Służy ono do generowania napisów w rodzaju słownie: trzysta tysięcy cztery złote. Problemem, z którym trzeba się w tym przypadku uporać jest dobór właściwej formy rzeczownika. Zapis powyższego przykładu wyglądałby następująco:

słownie:~\slownie{300004}{złot}{y}{e}{ych}

(Oczywiście liczba w pierwszym argumencie może być zadana przy pomocy licznika). Rzeczownik, który ma zostać doczepiony do słownego zapisu liczby jest rozbity na temat i końcówki właściwe dla liczby 1, dla liczb typu 2, 3 lub 4 i wreszcie pozostałych (0, 5, ..., naście). Makro składa z tych kawałków potrzebną formę.

Dalsze komentarze na początku pliku slownie.sty

slownie.sty
TeX-Forms Pakiet ten służy do wypełniania formularzy. Na razie przygotowałem szablon formularza ,,Wniosku o finansowanie projektu badawczego'' KBN (wersja 2002, nadal aktualna w 2004). Ponadto dostępny jest druczek przekazu pocztowego (tak, ten fajny papierek, na którym wszystko trzeba wpisać cztery razy) i przykład umowy o dzieło.
Nowe: (2004/07/27) ostrożniejsze traktowanie istniejących plików i poprawione lata we wniosku KBN.
texforms.zip
Send mail to Marcin Woliński Strona wiodąca Kącik TeXnika Color Free Zone certified page