Pakiety polonizujące TeXa dla systemu RedHat Linux

Na niniejszej stronie można znaleźć pakiety do polonizacji TeXa dla systemu RedHat Linux. Ponieważ pakiety te nie zawierają żadnych kompilatów programów można je zainstalować na komputerze o dowolnej architekturze.

W tworzeniu pakietów radą i pomocą w kwestiach redhatowych służył mi Michał Rudolf. On również ofiarnie odważył się zainstalować próbną wersję na swoim komputerze (ja sam nie mogłem, będąc użytkownikiem Debiana :-).

Aby zainstalować pakiet w systemie wystarczy wydać polecenie

rpm -i nazwa_pliku_z_pakietem

Poniższy pakiet zawiera podstawowe elementy potrzebne do składu po polsku: polskie adaptacje krojów Computer Modern (fonty PL) i Computer Concrete (fonty PC), format MeX stanowiący polską adaptację Plain TeXa oraz pakiet PLaTeX polonizujący LaTeXa 2e.

Pakiet został przygotowany dla systemu RedHat 5.2 (nie zechce działać we wcześniejszych wersjach systemu ze względu na zmiany w strukturze katalogów). Poczynając od wersji 6.0 ten pakiet nie jest potrzebny - zawarte w nim pliki znajdują się w standardowej dystrybucji TeXa.

tetex-polish (v. 0.5, 195KB)
Następujący pakiet instaluje polskie fonty istniejące tylko w postaci postscriptowej. Dostępne są kroje: QuasiPalladio, QuasiTimes, Antykwa Półtawskiego oraz Antykwa toruńska (są to fonty w tzw. układzie QX). Ponadto pakiet zawiera makrodefinicje udostępniające te fonty w LaTeXu 2e oraz pliki zapewniające współpracę z programem dvips i pdftex. Fonty te dają się oczywiście używać niezależnie od polskich formatów a nawet od TeXa.

tetex-qxfnt (v. 0.4, 820KB)
Autor dołożył wszelkich starań aby prezentowane tu oprogramowanie spełniało swoją funkcję, uchyla się wszakże od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. (Wyznanie: nie dość, że pierwszy raz w życiu przygotowywałem pakiety dla RedHata, to jeszcze robiłem to pod Debianem.) Wszelkie uwagi i opinie będą mile widziane.

Send mail to Marcin Woliński Strona wiodąca Kącik TeXnika Color Free Zone certified page