Moje własne klasy dokumentów dla LaTeXa 2e

Niniejszym mam przyjemność obwieścić udostępnienie próbnej wersji klas dokumentów dla LaTeXa 2e, które w ambitnym założeniu mają lepiej służyć polskiemu użytkownikowi niż klasy dostępne w dystrybucji LaTeXa.

Bieżąca wersja w zasadzie da się już wykorzystać do składu prostych dokumentów. Jest również możliwe, że przy realizowaniu w LaTeXu układu polskiej książki łatwiej jest bazować na moich klasach, niż na standardowych.

Zainteresowanym należy się jednak ostrzeżenie: bieżąca wersja jest wstępna w tym sensie, że jeszcze wszystko może zostać zmienione. W szczególności należy się spodziewać zmian w wyglądzie składu.

Najnowsza wersja klas: mwcls0.72.zip (2009/08/30)
Poprzednia wersja stabilna(?): mwcls.zip (2003/05/09)

Po rozpakowaniu archiwum należy przetworzyć LaTeXem plik mwcls.ins. Powstałe w wyniku tego pliki umieścić zgodnie z informacją wyświetloną na ekranie. Szczątkową (czy też zaczątkową) dokumentację można znaleźć w pliku mwclsdoc.pdf. Opis wprowadzonych ostatnio zmian w pliku ChangeLog.

Send mail to Marcin Woliński Strona wiodąca Kącik TeXnika Color Free Zone certified page