How to contact Marcin Woliński
Jak skontaktować się z Marcinem Wolińskim

If you wish to contact me by e-mail please use the address below:

Jeśli masz ochotę wysłać do mnie list elektroniczny, użyj adresu poniżej:

Note however that you are most kindly asked not to make this address publicly available on the Internet in textual form - I receive enough of spam already. If you need to make my address known please use the PNG file above or include a link to this page.

Bardzo zarazem proszę o nieumieszczanie tego adresu w postaci tekstu w żadnym publicznie dostępnym miejscu w Internecie - dostaję już wystarczająco dużo spamu. Jeżeli chcesz gdzieś zamieścić mój adres emailowy, zamieść powyższy plik PNG lub odsyłacz do niniejszej strony.

Home page (in Polish) Color Free Zone certified page