Pakiety polonizujące TeXa dla systemu Debian GNU/Linux

Na niniejszej stronie można znaleźć garść pakietów do polonizacji TeXa. Ponieważ pakiety te nie zawierają żadnych kompilatów programów można je zainstalować na komputerze o dowolnej architekturze. Pakiety zostały przygotowane w wersjach dla Debiana 2.0 (`hamm'), 2.1 (`slink') i 2.2 (`potato'). Debian 2.2 (`potato') zawiera polskie fonty i makrodefinicje bezpośrednio w dystrybucji (pakiet `tetex-extra'). W związku z tym dla Debiana 2.2 przygotowaliśmy jedynie pakiet `tetex-qxfnt' zawierający dodatkowe fonty Type 1.

Pakiety w systemie Debian instaluje się poleceniem

dpkg -i nazwa_pliku_z_pakietem
(gdyby ktoś nie wiedział:-)

Poniższy pakiet zawiera podstawowe elementy potrzebne do składu po polsku: polskie adaptacje krojów Computer Modern (fonty PL) i Computer Concrete (fonty PC), format MeX stanowiący polską adaptację Plain TeXa oraz pakiet PLaTeX polonizujący LaTeXa 2e.

Debian 2.0: tetex-polish (v. 0.5, 176KB)
Debian 2.1: tetex-polish (v. 0.6, 175KB)
Następny pakiet zawiera fonty PL w formacie Type 1 (jedynie pliki .pfb). Fonty te są użyteczne do tworzenia dokumentów w formacie PDF (również przy pomocy MeXa) oraz do generowania plików postscriptowych prawdziwie niezależnych od urządzenia. Ten pakiet nie zawiera plików metrycznych i w związku z tym wymaga zainstalowania pakietu tetex-polish.

Debian 2.0: tetex-plpsfnt (v. 0.1, 1785KB)
Debian 2.1: tetex-plpsfnt (v. 0.2, 1785KB)
Trzeci pakiet instaluje polskie fonty istniejące tylko w postaci postscriptowej. Dostępne są kroje: QuasiPalladio, QuasiTimes, Antykwa Półtawskiego oraz Antykwa toruńska (są to fonty w tzw. układzie QX). Ponadto pakiet zawiera makrodefinicje udostępniające te fonty w LaTeXu 2e oraz pliki zapewniające współpracę z programem dvips i pdftex. Fonty te dają się oczywiście używać niezależnie od polskich formatów a nawet od TeXa.

Debian 2.0: tetex-qxfnt (v. 0.1, 652KB)
Debian 2.1: tetex-qxfnt (v. 0.2, 652KB)
Debian 2.2: tetex-qxfnt (v. 0.4, 813KB)
Autor dołożył wszelkich starań aby prezentowane tu oprogramowanie spełniało swoją funkcję, uchyla się wszakże od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. (Wyznanie: to są moje pierwsze w życiu pakiety debianowe.) Wszelkie uwagi i opinie będą mile widziane.

Send mail to Marcin Woliński Strona wiodąca Kącik TeXnika Color Free Zone certified page