Kącik TeXnika
Niniejsza strona jest poświęcona TeXowi -- komputerowemu systemowi składu drukarskiego. System ten został stworzony przez profesora Donalda E. Knutha i udostępniony publiczności do bezpłatnego wykorzystania. Użytkownicy TeXa mają miły zwyczaj grupowania się w grupy. Istnieje grupa światowa (czy też amerykańska) TeX Users Group, a także grupy narodowe, w tym polska Grupa Użytkowników Systemu TeX (GUST). Podstawowym źródłem oprogramowania (wokół) TeXowego są archiwa CTAN, dla polskich użytkowników szczególnie interesujące może być archiwum GUST.

Najsensowniejszym dla polskich użytkowników forum do zadawania pytań wokołoTeXowych (i otrzymywania odpowiedzi!) wydaje się lista dyskusyjna GUST-L.

Nowości

[2008/02/24] pakiet 'polski' 1.3.3 (czyli dawny PLaTeX)
[2003/05/09] mwcls 0.65
[2003/05/09] PLaTeX 1.3.1
[2001/03/13] mp2type3
[2000/07/19] Pakiet TeX-Forms

Send mail to Marcin Woliński Strona wiodąca Color Free Zone certified page