Wyniki egzaminu z kodów korekcyjnych z 8 września 2017

nr indeksu Zad 1 Zad 2 Zad 3 Zad 4 suma ocena


347206 0,8 1 1 1 3,8 zal


305808 1 1 0,4 1 3,4 zal


384275 0,8 1 0 0,2 2 nzal


332521 1 1 0,6 0,2 2,8 nzal