Wyniki egzaminu z kodów korekcyjnych – lipiec 2017


nr indeksu Zad 1 Zad 2 Zad 3 Zad 4 suma ocena


wg346897 1 1 1 1 4 zal


346901 1 1 0,8 1 3,8 zal


347201 1 0 0,7 1 2,7 nzal