Reprezentacja Wiedzy

Egzamin pisemny odbędzie się 29.01.2018 o godz. 11:00 w sali 3140.

Egzamin ustny odbędzie się 08.02.2017 o godz. 11:00 w pokoju 4220.

Na egzaminie pisemnym wolno korzystać z przyniesionych przez siebie notatek i slajdów.

Slajdy z wykładu

  1. Logika, Logic
  2. Peri physeos, Peri_physeos
  3. Grafy pojęć i byty mentalne, Conceptual Graphs and Mental Objects
  4. Wnioskowanie o sytuacjach
  5. Ontologie w Semantic Web, Ontologies in the Semantic Web,
  6. SPARQL, DBpedia, inżynieria wiedzy i integracja modeli danych, SPARQL, DBpedia, knowledge engineering and data model integration
  7. Bazy Wiedzy, Knowledge Bases

Literatura

John F. Sowa, "Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations"

Inne materiały


Zadanie zaliczeniowe 1

Termin oddania 18.12.2017 godz. 23:59

Zapisz następujące zdania za pomocą grafów pojęć.

Dodaj do ontologii LKIF-Core pojęcia występujące w powyższych zdaniach.

Utwórz ich reprezentację powyższych zdań datalogu.

Dodaj aksjomaty umożliwiające wnioskowanie, tak by datalog udzielał poprawnych odpowiedzi na pytania:

Zapisz też powyższe pytania w datalogu.

Rozwiązania zadań należy wysłać mailem. Grafy pojęć można ewentualnie oddać na papierze.

Za zadanie można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Za każdy dzień spóźnienia odejmowany jest 1 punkt.

Wyniki zadania należy przesłać na adres wjaworski@mimuw.edu.pl.

Uwagi:


Zadanie zaliczeniowe 2

Termin oddania 29.01.2018 godz. 11:00

Zapisz treść restrykcji zawartych w załączonym pliku w języku logiki (za pomocą notacji zdefiniowanej na slajdach z wykładu).

Na przykład dla pojęcia Organization opis powinien mieć postać

Rozwiązania zadań można wysłać mailem lub oddać na papierze.


Wojciech Jaworski

12.01.2018