Wstęp do Programowania, semestr zimowy, 2016/2017

Ćwiczenia: poniedziałek 14:15 (sala 3130), środa 12:15 (sala 3170) UWAGA! zmiana sali od 2016-10-12

Laboratorium: środa 14:00 (sala 3043)

2017-01-25

Ćwiczenia:

2017-01-23

Ćwiczenia:

2017-01-18

Ćwiczenia:

 • zadania powtórzeniowe

2017-01-16

Ćwiczenia

 • Pliki

2017-01-11

Ćwiczenia

 • Drzewa cz. 2

2017-01-09

Ćwiczenia

 • Drzewa cz. 1

2016-12-21

Laboratorium:

2016-12-07

Ćwiczenia:

Laboratorium:

 • praca nad drugim zadaniem zaliczeniowym

2016-12-05

Ćwiczenia:

2016-11-23

Ćwiczenia:

Laboratorium:

 • praca nad 1. zadaniem zaliczeniowym
 • skrypt graj.sh
#!/bin/bash
f=rozgrywka.txt
mkfifo fifo
( echo ; cat fifo ) | \
  stdbuf -o0 -- tr a-zA-V A-Z$(echo {v..a} | tr -d ' ') | \
  stdbuf -o0 -- ./zadanie1 | \
  stdbuf -o0 -- tr a-zA-V $(echo {Z..A} | tr -d ' ')a-v | \
  tee -a $f | \
  stdbuf -o0 -- ./zadanie1 | \
  tee -a $f \
 > fifo
rm fifo

2016-11-21

Ćwiczenia:

2016-11-16

Ćwiczenia:

Laboratorium:

#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main() {
  char line[10];
  while(fgets((char *)&line, sizeof(line), stdin)) {
    /* usuwanie znaku końca wiersza */
    char *eol = strchr(line, '\n');
    if (eol != NULL) *eol = '\0';

    if (strlen(line)==0) {
      printf("pusty wiersz\n");
    } else if (strlen(line)==2) {
      char p1=line[0];
      char p2=line[1];
      printf("wczytano, p1=%c p2=%c\n", p1, p2);
    } else {
      printf("nieprawidłowy wiersz: '%s'\n", line);
    }
  }
  return 0;
}

2016-11-14

Ćwiczenia

2016-11-09

Ćwiczenia:

Laboratorium:

2016-11-02

Ćwiczenia:

Laboratorium:

2016-10-26

Ćwiczenia:

Laboratorium:

2016-10-24

Ćwiczenia:

2016-10-19

Laboratorium:

Ćwiczenia:

2016-10-17

Ćwiczenia:

int najdluzszyStalyFragment(int n, int a[n]) {
 if (n==0) return 0;
 int maks=0, ost=a[0], dl=1;
 for(int i=1;i<n;i++) {
  if(a[i]==ost) dl++;
  else {
   if (dl>maks) maks=dl;
   ost=a[i];
   dl=1;
  }
 }
 if (dl>maks) maks=dl;
 return maks;
}

2016-10-12

Ćwiczenia:

Laboratorium:

2016-10-10

Ćwiczenia:

2016-10-05

Ćwiczenia:

Laboratorium:

2016-10-03