Algorytmika, laboratorium, semestr letni 2008/2009

Zajęcia odbywają się w czwartki, godzina 14:15, sala 5060.

Przydatne odnośniki

Notatki

  • cw01.pdf -- (2009-02-19) przepływy i skojarzenia
  • cw02.pdf -- (2009-02-26) przepływy cd.
  • cw03.pdf -- (2009-03-05) algorytmy wyznaczania najkrótszych ścieżek
  • cw04.pdf -- (2009-03-13 i 2009-03-20) NP-zupełność
  • cw08.pdf -- (2009-04-16) algorytmy aprosymacyjne
  • cw09.pdf -- (2009-04-23) algorytmy geometryczne
  • cw11.pdf -- (2009-05-07) algorytmy randomizowane