Bazy danych, laboratorium, semestr zimowy 2008/2009

Bazy danych, laboratorium, semestr zimowy 2008/09

Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 14:15 w sali 2042.

Materiały dydaktyczne

Wyniki

Przydatne adresy

Zasady zaliczenia laboratorium

Do zaliczenia labortorium konieczne jest zaliczenie kolokwiów (suma punktów > 50%) oraz oddanie projektu zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy to niewielka aplikacja webowa z baza danych. Aplikacja ta:
  • musi mieć interfejs WWW
  • musi być poprawnie zaprojektowana
  • musi mieć narysowany model zwiazków-encji
  • bonus: zaprojektowanie bazy tak by była efektywna nawet przy dużej ilości danych
  • bonus: rozbudowana serwerowa logika biznesowa w postaci oprogramowania składowanego (procedury, wyzwalacze)
  • wymagania minimalne: 5 tabel, co najmniej jeden wyzwalacz
Do 18.12.2008 należy przesłać na mój adres e-mail pomysł na projekt zaliczeniowy (z krótki opisem 5-10 zdań). Projekt zaliczeniowy należy oddać do końca sesji.