Algorytmika, ćwiczenia, semestr letni 2007/2008

Zajęcia odbywają się w czwartki, godzina 16:15, sala 3230.

Przydatne odnośniki

Notatki

  • cw02.pdf -- (2008-02-28) przepływy
  • cw03.pdf -- (2008-03-06) najkrótsze ścieżki, algorytm Bellmana-Forda, algorytm Johnsona, algorytm skalujący Gabowa
  • cw04.pdf -- (2008-03-13) NP-zupełność
  • cw05.pdf -- (2008-03-20) NP-zupełność (cd.)
  • cw06.pdf -- (2008-04-03) algorytmy aprosymacyjne
  • cw07.pdf -- (2008-04-10) algorytmy tekstowe
  • cw08.pdf -- (2008-04-17) algorytmy tekstowe cd.
  • cw09.pdf -- (2008-04-24) geometria obliczeniowa
  • cw11.pdf -- (2008-05-15) algorytmy randomizowane
  • cw12.pdf -- (2008-05-29) programowanie liniowe