Algorytmika, ćwiczenia, semestr letni 2001/2002


 • Termin: piątek 10:15
 • Miejsce: sala 2220

Materiały

 • merge_sort.pas -- mergesort w miejscu, alg. z Knuth'a, dokładniejszy opis
 • cwiczenia2.ps -- trochę zadań (+ rozwiązania) z 2. ćwiczeń (2002-02-22).
 • cwiczenia3.ps -- trochę zadań (+ rozwiązania) z 3. ćwiczeń (2002-03-01).
 • cwiczenia4.ps -- zadania z 4. ćwiczeń (2002-03-08) (+ inne ciekawe). między innymi: tree contraction, opis obliczania wyrażeń arytmetycznych, symulacja priority crcw na common crcw.
 • cwiczenia5.ps -- zadania z 5. ćwiczeń (2002-03-15) -- sieci sortujące.
 • cwiczenia6.ps -- zadania z 6. ćwiczeń (2002-03-22) -- obliczania na liniach procesorów, shearsort.
 • cwiczenia7.ps -- zadania z 7. ćwiczeń (2002-04-05) -- algorytmy "numeryczne" (Euklidesa, itp),
 • cwiczenia11.ps -- zadania z 11. ćwiczeń (2002-05-10) -- geometria obliczeniowa
 • cwiczenia12.ps -- zadania z 12. ćwiczeń (2002-05-17) -- powtórzenie materiału
 • cwiczenia14.ps -- zadania z 14. ćwiczeń (2002-05-26) -- problemy NP-zupełne

Zmiany:

 • cwiczenia14.ps: 2002.06.06, dodanie notatek
 • cwiczenia7.ps: 2002.05.24, dodanie notatek
 • cwiczenia12.ps: 2002.05.19 10:33, dodany opis alg. generowania cyklu Eulera, ustandaryzowanie alg. 6-kolorowania,
 • cwiczenia12.ps: 2002.05.17 12:10, poprawione literówki w opisie RSA,