Programowanie WWW, ćwiczenia, semestr letni 2000/2001

Termin zajęć: wtorek, godzina 8:30, lab nr 3.

Plan zajęć:

 1. Podział na grupy, rodzielenie referatów
 2. Referat: przeglądarki WWW, – Przemysaw Sadowski, Adam Jasiorowski (13.03.2001)
 3. Referat: Narzędzia HTML/XML/SGML/PHP (20.03.2001)
 4. Referat: Biblioteki PHP (03.04.2001)
 5. Referat: Java, biblioteka Swing – Pawel Lenk, Artur Ratynski, Marek Niezurawski (10.04.2001)

Podział na grupy:

 • Grupa 1:
  1. Paweł Lenk
  2. Marek Nieżurawski
  3. Artur Ratyński
 • Grupa 2:
  1. Paulina Domagalska
  2. Stanisław Paśko
  3. Michał Szafrański
  4. Michał Szymaniak
  5. Marcin Żukowski
  6. Artur Jazwinski
 • Grupa 3:
  1. Adam Jasiorowski
  2. Przemysław Sadowski
  3. Marek Rycharski

Co powinien zawierać projekt:

 • Krótki opis (co, jak, dlaczego)
 • Opis funkcjonalności
 • Używane narzędzia (bazy danych, języki programowania)
 • Podział na moduły (szczegółowy)
 • Projekt interfesu użytkownika (zrzuty ekranu, przykłady w statycznym HTML)
 • Harmonogram prac, podział prac
 • Struktura bazy danych

Termin: 24.04.2001

projekty:

 • Grupa 1 (www), {link href=“projekty/gr1-projekt.tgz” title=“projekt.tgz”}
 • Grupa 2: {link href=“projekty/gr2-projekt.pdf” title=“projekt”}, {link href=“projekty/gr2-schema.pdf” title=“baza”},
  {link href=“projekty/gr2-auth.pdf” title=“auth”}.
 • {link href=“projekty/g3-opis.doc” title=“Grupa 3”}

dokumentacja uzytkownika:

wersje robocze:


Zasoby

Odnosniki