Logika i teoria typów

Wykład monograficzny
semestr letni 2018-19


Wykład: wtorki, godzina 16.15, sala 5820
Ćwiczenia: wtorki, godzina 18, tamże.


Obrazki z wykładów: 26 lutego (pokaz, wydruk). 6 marca (pokaz, wydruk, demo 1, demo 2), 12 marca (pokaz, wydruk, demo 3), 19 marca (pokaz, wydruk). 26 marca (pokaz, wydruk, dodatek o zupelnosci w PSPACE), 2 kwietnia (pokaz, wydruk). 9 kwietnia (pokaz, wydruk). 16 kwietnia (pokaz, wydruk, rachunek sekwentow i logika liniowa, obrazki Lafonta, nierozstrzygalnosc rachunku zdan),


Stare obrazki z roku 2015-16


The way to paranoja and other pleasures.


Egzamin pisemny z roku 2014