Logika i teoria typów

Wykład monograficzny
semestr zimowy 2020-21

Wykład: poniedziałki, godzina 14-16,
Ćwiczenia: piątki, godzina 12-14.

Dostęp do zajęć przez Moodle


Some example problems (aktualizacja 3 października 2020)

Rachunek lambda

Reguły naturalnej dedukcji

System lambda P

Rachunek konstrukcji


Stare obrazki z roku 2018-19


Egzaminy pisemne z lat 2014 i 2019