Powrót do strony domowej

Sparsity lecture

Kryteria zaliczenia

W trakcie semestru można zdobywać punkty. Kto zdobędzie x punktów i dostanie ocenę y z egzaminu, ten dostaje ocenę x+y z przedmiotu. Na przykład, kto zdobędzie x=3 punktów i nie podejdzie do egzaminu, ten dostaje 5 z przedmiotu.

Kilka punktów można zdobyć robiąc zadania domowe (pojawią się na stronie).

Do 1 punktu można zdobyć za aktywność na ćwiczeniach. Kryteria wybiera ćwiczeniowiec.

Można się zgłaszać do spisywania notatek z wykładu. 0.5 punktu za przygotowanie pierwszej wresji notatek w terminie, czyli do 16:00 w poniedziałek sześć dni po wykładzie. Za doprowadzenie notatek do postaci zadowalającej prowadzących, kolejne 0.5 punktu. Notatki można sporządzać w parach, co dzieli punkty (a więc przy dobrze zrobionych notatkach, obie osoby z pary dostają 0.5 punkt).


Zadanie domowe

Lista tematów egzaminacyjnych

Notatki z wykładu

Kolejka notujących


Jak pisać tekst matematyczny (w LaTeXu)

Kilka linków:


Jak obsługiwać notatki w svn

Notatki są w latexu. Źródła są trzymane w systemie svn, dostępnym dla każdego, kto ma konto na students. Aby zdobyc dostęp do źródeł notatek, należy wpisać taką komendę:

svn checkout svn+ssh://nazwauzytkownika@students.mimuw.edu.pl/home/staff/iinf/szymtor/sparsity

Stworzy ona nowy katalog "sparsity" w bieżącym katalogu. Aby sciągnąć zmiany naniesione przez innych, należy wpisać:

svn update

Dobrze jest wpisać powyższą komendę na początku każdej sesji pracy z notatkami, nigdy nie wiadomo kiedy ktoś coś dodał albo zmienił (może nawet w pliku nad którym pracujesz). Po wpisaniu zmian do istniejącego pliku, należy wpisać:

svn commit -m "komentarz"

Nie cofajcie się przed robieniem zmian, system trzyma historię i błędy można cofać. Oczywiście polecam wprowadzanie zmian na lepsze. Aby dodać nowy plik, należy wpisać:

svn add nazwapliku