Powrót do strony domowej

Strona ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla Informatyków II

Tematy ćwiczeń
16.02
Zbieżność ciągów oraz szeregów funkcyjnych
Funkcja Weierstrassa
19.02
Całka oznaczona i nieoznaczona
26.02, 02.03
Całka Riemanna
05.03
Objętości, pola, całka niewłaściwa. Zadanie domowe na 16.03
12.03, 16.03
Przestrzenie metryczne
19.03
Ciągłość, zupełność. Zadania domowe na 26.03 oraz później
26.03
Własności zbiorów zwartych
30.03
Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych
02.04
Ekstrema warunkowe funkcji, metoda mnożników Lagrange'a
06.04
Metoda mnożników Lagrange'a
16.04
Pochodne wyższych rzędów; kryterium II rzędu istnienia ektremów + zadanie domowe na 30.04
23.04, 30.03
σ-ciała
4.05, 7.05
Miary
14.05
Miara Lebesgue'a
18.05
Twierdzenie Fubiniego oraz całkowanie przez zamianę zmiennych
21.05
Równania Różniczkowe Zwyczajne. Kolokwium
28.05
Równania Różniczkowe Zwyczajne o zmiennych rozdzielonych

Wyniki, oceny


Materiały