Statystyczna analiza danych

Przydatne uwagi

Punkty zaliczeniowe

 • Egzamin 40
 • Opracowywanie zadań ćwiczeniowych w czasie zawieszenia zajęć kontaktowych 15
 • Kolokwium 15
 • 2 zadania zaliczeniowe, po 15

Bonusowe punkty zaliczeniowe (na wniosek prowadzących)

 • Za aktywność na ćwiczeniach 5
 • Za aktywność na laboratoriach 5
 • Obowiązują tylko za okres spoza zawieszenia prowadzenia zajęć kontaktowych

Wzorzec rozwiązania zadania w latex

Egzamin poprawkowy

Egzamin

 • 26 czerwca 2020, godz 12.15
 • Link do google meet (gdzie będzie można zadać pytanie przy wątpliwościach co do zadań lub narzędzia)
 • Link do Profitest

 • Egzamin trwa maksimum 1godz 45min. Zakładając możliwe problemy techniczne, system pozwala wysłać odpowiedz do 14:15
 • Objasnienia 1 (do zadania, które sprawiło trudność).
 • Objasnienia 2 (do zadań autorstwa Michała Ciacha).

Kolokwium 1

Kolokwium 2

 • Q&A dotyczące kolokwium (pytania zadane podczas google meet na kolokwium wprawkowym i odpowiedzi na nie)
 • Kolokwium wprawkowe: 14 maja 2020, godz 10:15, przykładowe zadania, zaznajomienie się z procedurą.
 • Komentarz do kolokwium wprawkowego Opracowanie właściwych rozwiązań zadań na kolokwium wprawkowym (autor Dorota Celińska-Kopczyńska)
 • Kolokwium właściwe: 21 maja 2020, godz 10:15 zakres materiału:
  • Wykład 6 i 7: Regresja liniowa
  • Wykład 8: Klasyfikacja
  • Wykład 9: Repróbkowanie, wybór modelu
  • Wykład 10: Regularyzacja, redukcja wymiaru
  • Wykład 11: Metody drzewiaste
 • Ważna informacja: podczas testu nie należy korzystać z materiałów z przedmiotu/Internetu.
 • Link do google meet (gdzie będzie można zadać pytanie przy wątpliwościach co do zadań lub narzędzia)
 • Link do profitest dla kolokwium wprawkowego (podany 14 maja 2020 o 10:10)
 • Link do profitest dla kolokwium właściwego (podany 21 maja 2020 o 10:10)

Wykłady

Ćwiczenia

Rozwiązania ćwiczeń

Laboratoria

Źródła labów (pliki .Rmd)

Dodatkowe materiały

Projekt zaliczeniowy

Projekt zaliczeniowy 2
Aktualizacja 22 maja 2020 Termin oddania: 12 czerwca 2020

Projekt zaliczeniowy 1 ( treść zaktualizowana 29.04)
Dane people.tab
Termin oddania: 10 maja 2020
>