Statystyczna analiza danych 1

UWAGA!

  • Egzamin poprawkowy: 12 września, czwartek, 10:00-13:00, sala 3180. Można mieć przy sobie 2 kartki z notatkami. Proszę pisać każde zadanie na oddzielnej kartce, wszystkie kartki podpisać i oddać wraz z zadaniami. Można mieć kalkulator.
  • Kolokwium nr 2: 30 maja, czwartek, 10:15-11:45, sale: 5440, czyli nasza wykładowa (nazwiska zaczynające się na litery A-M), 2180, czyli sala rady wydziału (nazwiska N-Z).
  • Egzamin: 19 czerwca, środa, 10:00-13:00, sale: 3180 (nazwiska A-N), 3150 (nazwiska O-Su), 3160 (nazwiska Sw-Z)
  • Zadanie zaliczeniowe zostało doprecyzowane, opóźniliśmy termin oddania o tydzień (proszę przejść na dół strony, aby je obejrzeć).

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Dodatkowe materiały

Zadanie zaliczeniowe

Zadanie zaliczeniowe
Katalog z danymi
Proszę analizować dane z numerem swojej grupy laboratoryjnej. Zadanie należy wykonać w języku R.
>