Tu zamieszczam wstępną wersję notatek z wykładu.
Mam nadzieję, że wspólnymi siłami przekształcimy je w wykład.
Andrzej Strojnowski
  •  Wykład
  •  Wykład w TEXu
  •  Materiały do egzaminu