Zadania z optymalizacji 1

  •  Zadania seria 1
  •  Przykładowe kolokwium 1
  •  Przykładowy egzamin 1
  •  Przykładowy egzamin 2
  •  Zadania seria 2

  •  Egzamin 0