Zadania z GAL-u

Na tej stronie będą pojawiać się kolejne zbiorki zadań. Polecane są również zadania ze skryptu T. Kożniewskiego.
 •  Ciała
 •  Układy równań liniowych
 •  Liczby zespolone
 •  Przestrzenie liniowe
 •  Przekształcenia liniowe
 •  Równania macierzowe
 •  Przestrzenie sprzężone
 •  Wyznaczniki
 •  Endomorfizmy liniowe
 •  Przestrzenie afiniczne
 •  Przestrzenie dwuliniowe
 •  Przestrzenie euklidesowe
 •  Przestrzenie afiniczne euklidesowe
 •  Iloczyn wektorowy. Objetość
 •  Zbiory algebraiczne