Algebra - Dodatki

  •  Przykłady nieeklidesowych dziedzin z jednoznacznym rozkładem