Nowoczesne metody heurystyczne

semestr letni 2006

 1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji; (slajdy)

 2. Teorii obliczeń, automat skończony, maszyny Turinga, model RAM; (slajdy)

 3. Złożoności obliczeń i algorytmy aproksymacji 1; (slajdy)

 4. Złożoności obliczeń i algorytmy aproksymacji 2; (slajdy)

 5. Algorytmy symulowanego wyżarzania; (slajdy)

 6. Algorytmy genetyczne 1: wstęp; (slajdy)

 7. Algorytmy genetyczne 2: rozwiązywania problemów; (slajdy)

 8. Algorytmy genetyczne 3: strategie ewolucyjne; (slajdy)

 9. Modele sieci neuronowych: perceptron; (slajdy)

 10. Sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędu (slajdy);

 11. Sieć Hopfielda;

 12. Sieć Kohonena;

 13. Komputery molekularne;

 14. Rozwiązywania problemów za pomocą DNA

 15. Komputery kwantowe

Nguyen Hung Son