Od automatów skończonych do rozgrywek na dowolnych grafach, od czasu stałego do nieelementarnego, od logiki klasycznej do logik temporalnych opisujących własności złożonych systemów. Tematyka seminarium obejmuje szeroki krąg problemów współczesnej informatyki teoretycznej. Prace magisterskie często rozwiązują nietrywialne problemy matematyczne lub dają kompetentny przegląd jakiejś nowej dziedziny; możliwe są także prace implementacyjne (np. symulacje gier).


Ogłoszenia

  • 3 X 2018: planowanie referatów - poniżej robocze wersje tytułów
  • 27 II 2019: planowanie referatów
  • 6 III 2019: propozycje tematów prac magisterskich
  • 12 VI 2019: propozycje tematów prac magisterskich na piśmie w zakładce

Referaty w semestrze letnim 18/19


Temat referatu Osoba referująca Termin
propozycje tematów prac magisterskich L. Clemente, W. Czerwiński, E. Kopczyński, P. Parys 6 III 2019
Problem izomorfizmu grafów stopnia co najwyżej 3 Aleksandra Mędrek 13 III 2019
Problem izomorfizmu grafów stopnia co najwyżej 3 (c.d.) Aleksandra Mędrek 20 III 2019
Automaty ważone Jakub Kuklis 27 III 2019
Automaty ważone (c.d.) Jakub Kuklis 3 IV 2019
Dowody naturalne (pocz.) Robert Jasiński 3 IV 2019
Dowody naturalne (c.d.) Robert Jasiński 10 IV 2019
O pracy mgr. Albert Gutowski 17 IV 2019
Stratne maszyny licznikowe Ryszard Poklewski-Koziełł 24 IV 2019
Minimalizacja automatów niedeterministycznych Szymon Pajzert 8 V 2019
Złożoność osiągalności w sieciach Petriego Agata Dubiak 15 V 2019
Złożoność osiągalności w sieciach Petriego (c.d.) Agata Dubiak 22 V 2019
Regularna separowalność Adam Jędrych 29 V 2019
Gry parzystości a rezolucja Jakub Bujak 5 VI 2019
Złożoność Kołmogorowa a kompresowalność Adam Izdebski 12 VI 2019

Referaty w semestrze zimowym 18/19


Temat referatu Osoba referująca Termin
O pracy licencjackiej Robert Jasiński 10 X 2018
O problemie separacji słów Jakub Staroń 17 X 2018
O problemie separacji słów (kontynuacja) Jakub Staroń 24 X 2018
Automaty rejestrowe a półgrupy Rafał Stefański 31 X 2018
Wprowadzenie do sieci Petriego Jacek Karwowski 7 XI 2018
Nowy algorytm dla gier parzystości Ryszard Poklewski-Koziełł 14 XI 2018
Entropia automatów Jakub Kuklis 21 XI 2018
Klasy złożoności obliczeniowej a dowody w arytmetyce ograniczonej Albert Gutowski 28 XI 2018
Złożoność komunikacyjna Szymon Pajzert 5 XII 2018
Algorytm Shora Adam Jędrych 12 XII 2018
Logiki modalne i bisymulacja Adam Izdebski 19 XII 2018
O problemie izomorfizmu grafów Agata Dubiak 9 I 2019
O argumentacji, formalnie Aleksandra Mędrek 16 I 2019
Reprezentacja liczb w rachunku lambda Jakub Bujak 23 I 2019