Od automatów skończonych do rozgrywek na dowolnych grafach, od czasu stałego do nieelementarnego, od logiki klasycznej do logik temporalnych opisujących własności złożonych systemów. Tematyka seminarium obejmuje szeroki krąg problemów współczesnej informatyki teoretycznej. Prace magisterskie często rozwiązują nietrywialne problemy matematyczne lub dają kompetentny przegląd jakiejś nowej dziedziny; możliwe są także prace implementacyjne (np. symulacje gier).


Ogłoszenia

  • 4 i 11 X 2017: omówienie tematów referatów
  • 28 II 2018: planowanie tematów referatów

Referaty w semestrze letnim 17/18


Temat referatu Osoba referująca Termin
Ekspandery i osiągalność w pamięci logarytmicznej Mikołaj Murasik 28 II 2018
Ekspandery i osiągalność w pamięci logarytmicznej (c.d.) Mikołaj Murasik 7 III 2018
Ekspandery i osiągalność w pamięci logarytmicznej (c.d.2) Mikołaj Murasik 14 III 2018
Wyrażenia regularne dla automatów z wyjściem Rafał Stefański 21 III 2018
Eksperymentalna weryfikacja hipotezy o dychotomii WQO Piotr Waśko 28 III 2018
Automaty z rejestrami rozpoznające języki przemienne Robert Błaszkiewicz 4 IV 2018
11 IV 2018
18 IV 2018
25 IV 2018
9 V 2018
16 V 2018
23 V 2018
30 V 2018
6 VI 2018
13 VI 2018

Referaty w semestrze zimowym 17/18


Temat referatu Osoba referująca Termin
Automaty jednoznaczne Karol Farbiś 18 X 2017
Automaty jednoznaczne (c.d.) Karol Farbiś 25 X 2017
O amalgamacji Piotr Waśko 8 XI 2017
O amalgamacji (c.d.) Piotr Waśko 15 XI 2017
Automaty ze stosem wyższych rzędów Ewelina Krakowiak 22 XI 2017
Automaty ze stosem wyższych rzędów (c.d.) Ewelina Krakowiak 29 XI 2017
Quasi-wielomianowy algorytm dla gier parzystości Albert Gutowski 6 XII 2017
Quasi-wielomianowy algorytm dla gier parzystości (c.d.) Albert Gutowski 13 XII 2017
Algorytmy uczenia języków regularnych Stanisław Purgał 20 XII 2016
Rozpoznawalne języki gęstych słów Michał Szostek 10 I 2018
Rozpoznawalne języki gęstych słów (c.d.) Michał Szostek 17 I 2018
Automaty z rejestrami rozpoznające języki przemienne Robert Błaszkiewicz 24 I 2018