Od automatów skończonych do rozgrywek na dowolnych grafach, od czasu stałego do nieelementarnego, od logiki klasycznej do logik temporalnych opisujących własności złożonych systemów. Tematyka seminarium obejmuje szeroki krąg problemów współczesnej informatyki teoretycznej. Prace magisterskie często rozwiązują nietrywialne problemy matematyczne lub dają kompetentny przegląd jakiejś nowej dziedziny; możliwe są także prace implementacyjne (np. symulacje gier).


Ogłoszenia

  • 5 X 2016: propozycje tematów
  • 9 XI 2016: zmiana tematu referatu z powodu choroby prelegenta
  • 17 I 2017: na następnym seminarium propozycje tematów prac magisterskich
  • 20 I 2017: propozycje tematów prac magisterskich jednak po feriach
  • 29 III 2017: w środę 19 kwietnia jest piątek

Referaty w semestrze letnim 16/17


Temat referatu Osoba referująca Termin
Propozycje tematów prac magisterskich I W.Czerwiński, P.Hofman, Sz. Toruńczyk 1 III 2017
Propozycje tematów prac magisterskich II L.Clemente, M.Skrzypczak, P.Parys 8 III 2017
PCP cz.III Mikołaj Murasik 15 III 2017
PCP cz.IV Mikołaj Murasik 22 III 2017
Rozszerzenie algorytmu Angluin dla automatów niedeterministycznych Rafał Stefański 29 III 2017
Rozszerzenie algorytmu Angluin dla automatów niedeterministycznych (c.d.) Rafał Stefański 5 IV 2017
Minimalizacja automatów niedeterministycznych Piotr Waśko 12 IV 2017
Minimalizacja automatów niedeterministycznych (c.d.) Piotr Waśko 26 IV 2017
Problem pokrywalności dla sieci Petriego Stanisław Purgał 10 V 2017
Problem pokrywalności dla sieci Petriego (c.d.) Stanisław Purgał 17 V 2017
Uniwersalność automatów jednoznacznych Karol Farbiś 24 V 2017
Niepustość automatów ze stosem wyższych rzędów Ewelina Krakowiak 31 V 2017
Niepustość automatów ze stosem wyższych rzędów (c.d.) Ewelina Krakowiak 7 VI 2017
Propozycje tematów prac magisterskich S.Lasota, D.Niwiński 14 VI 2017

Referaty w semestrze zimowym 16/17


Temat referatu Osoba referująca Termin
Automaty na porządkach nigdziegęstych Michał Niewiadomski 12 X 2016
Automaty czasowe Rafał Stefański 19 X 2016
Transducers with origin information Krzysztof Piecuch 26 X 2016
Układy równań liniowych z dokładnością do permutacji Radosław Piórkowski 2 XI 2016
Automaty na porządkach nigdziegęstych (c.d.) Michał Niewiadomski 9 XI 2016
Układy równań liniowych z dokładnością do permutacji (c.d.) Radosław Piórkowski 9 XI 2016
BDD Stanisław Purgał 16 XI 2016
Układy równań liniowych z dokładnością do permutacji (c.d.) Radosław Piórkowski 23 XI 2016
,,Stratne'' maszyny licznikowe Piotr Waśko 30 XI 2016
Separowalność Karol Farbiś 7 XII 2016
Ograniczona szerokość drzewiasta Robert Błaszkiewicz 14 XII 2016
Alternacja i prawdopodobieństwo w czasie wielomianowym Ewelina Krakowiak 21 XII 2016
Separacja w NP i co-NP Michał Modras 11 I 2017
PCP (wstęp) Mikołaj Murasik 18 I 2017
PCP (kontynuacja) Mikołaj Murasik 24 I 2017