Wykłady:

 1. Wprowadzenie, sieci elementarne i ogólne, modele równoważne, problemy decyzyjne
 2. Sieci elementarne: współbieżność, zależność i konflikt; konfuzje; rekonstrukcja z automatu skończonego
 3. Ślady Mazurkiewicza - języki częściowo przemienne, regularne języki śladów
 4. Automaty asynchroniczne rozpoznają regularne języki śladów
 5. Analiza algorytmiczna sieci Petriego: drzewa pokrycia, uniwersalna granica dolna
 6. Problem osiągalności - rozstrzygalność
 7. Analiza przybliżona: niezmienniki, osiągalność ciągła
 8. Podklasy sieci Petriego: sieci wolnego wyboru
 9. Algebra procesów (Calculus of Communicating Systems, CCS) - składnia i semantyka
 10. Równoważność bisymulacyjna
 11. Równoważność obserwacyjna
 12. Gra bisymulacyjna, koindukcja
 13. Bisymulacja a logika
 14. Granice rozstrzygalności

Egzamin: