Wykłady:

  1. Wprowadzenie, sieci elementarne i ogólne, modele równoważne, problemy decyzyjne
  2. Sieci elementarne: współbieżność, zależność i konflikt; konfuzje; rekonstrukcja z automatu skończonego
  3. Ślady Mazurkiewicza - języki częściowo przemienne, regularne języki śladów
  4. Automaty asynchroniczne rozpoznają regularne języki śladów
  5. Analiza algorytmiczna sieci Petriego: drzewa pokrycia, uniwersalna granica dolna
  6. Problem osiągalności - rozstrzygalność
  7. Analiza przybliżona: niezmienniki, osiągalność ciągła
  8. Podklasy sieci Petriego: sieci wolnego wyboru

Egzamin: