PWiR lab 3: Spin - weryfikacja

Literatura

Pytania


Cel


Spis treści

 1. Pliki, z których będziemy korzystać
 2. Dyskusja rozwiązań zadania o kanibalach
 3. Środowisko graficzne ispin
 4. Środowisko graficzne jspin (opcjonalnie)
 5. Acceptance cycles
 6. Protokół ABP - weryfikacja z użyciem formuł LTL (ćwiczenie samodzielne)
 7. Protokół ABP - modyfikacja (ćwiczenie samodzielne)
 8. Wzajemne wykluczanie - weryfikacja z użyciem formuł LTL (ćwiczenie samodzielne)

Pliki, z których będziemy korzystać

W niniejszym scenariuszu będziemy korzystać z następujących przykładowych programów (do pobrania tutaj):

increment-par.pml
2 procesy inkrementujące zmienną globalną w przeplocie.
step7-chan.pml
Komunikacja przez kanały.
cannibals.pml
Rozwiązanie zadania o kanibalach.
peterson.pml
Algorytm Petersona.
abp.pml
Alternating Bit Protocol.


Dyskusja rozwiązań zadania o kanibalach

Zwrócić uwagę na użycie atomic{ ... } oraz na makra. Wynik preprocesora można obejrzeć za pomocą spin -I cannibals.pml.


Środowisko graficzne ispin

 1. Uruchomic ispin, otworzyc plik, np. increment-par.pml
 2. Zakładka Edit/View
 3. Zakładka Simulate/Reply
 4. Zakładka Verification


Środowisko graficzne jspin

Powtórz powyższe eksperymenty w jspinie. Zwróć uwagę na podobieństwa i różnice.


Acceptance cycles

W jspinie, wpisz w okienko LTL formula przykładową formułę, a następnie naciśnij Translate. Zobaczysz automat odpowiadający negacji formuły. Słowo kluczowe never należy rozumieć tak, że automat opisuje zachowanie systemu, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Czyli jeśli takie zachowanie faktycznie jest możliwe, to jest to błąd i może zostać zwrócone przez spina jako kontrprzykład na poporawność systemu. (Negowanie formuł można wyłączyć w menu Settings/Negate LTL.) Spróbuj zrozumieć odpowiedniość między formułą a automatem.

Równoważnie, z linii komend:

> spin -a -f "negacja formuły"

Protokół ABP - weryfikacja z użyciem formuł LTL (ćwiczenie samodzielne)

Obejrzyj plik abp.pml -- opisuje protokół działający na łączu z błedami (utraty komunikatów). Predefiniowana zmienna timeout służy do wykrycia globalnej blokady. Typ wyliczeniowy mtype. Inline. Znów przydatne może być spin -I.

Zweryfikuj Non-progress cycles. Gdzie należy umieścić etykietę progress: ? Wynik weryfikacji powinien być negatywny.

Zweryfikuj własność żywotności: jeśli nadawca wyśle komunikat, to odbiorca w końcu go odbierze. (Należy przedyskutować, przy jakich założeniach własność zachodzi?)


Protokół ABP - modyfikacja (ćwiczenie samodzielne)

Następnie zmodyfikuj schemat strat komunikatów tak, żeby dokładnie co trzeci komunikat dochodził do celu. Czy wynik weryfikacji jest inny?

Samodzielnie dokonaj którejś spośród poniższych modyfikacji:

 1. W obecnej wersji straty pojawiają się tylko na kanale nadawca --> odbiorca, a kanał powrotny, służący do przesyłania potwierdzeń, jest bezbłędny. Dodaj straty na na kanale powrotnym.
 2. Pojemność obydwu kanałów wynosi 1. Zmodyfikuj model tak, żeby:
 3. Rola nadawcy i odbiorcy nie jest symetryczna: nadawca wykonuje retransmisje, podczas gdy odbiorca biernie czeka na następny komunikat. Zmodyfikuje odbiorcę tak, żeby był symetryczny względem nadawcy.


Wzajemne wykluczanie - weryfikacja z użyciem formuł LTL (ćwiczenie samodzielne)

Otwórz plik peterson.pml albo swoją implementację wzajemnego wykluczania. Dla każdej z poniższych własności napisz odpowiednią formułę LTL i wykonaj weryfikację (acceptance cycles). Sprawdź, czy opcja weak fairness zmienia wynik weryfikacji?

 1. Wzajemne wykluczanie: w sekcji krytycznej zawsze jest co najwyżej jeden proces.
 2. Brak zagłodzenia: jesli proces rozpocznie protokół (flag[_pid] = 1), to w koncu wejdzie do sekcji krytycznej.
 3. Brak blokady: jeśli jeden z procesów zakończy się poza sekcją krytyczną (i protokołem), to drugi zawsze będzie mógł wejść do sekcji krytycznej, o ile będzie chciał.
  Podpowiedź: jest tu kilka możliwości. Po pierwsze można użyc niedeterminizmu, przed rozpoczęciem protokołu sekcji krytycznej:
   if
    :: skip
    :: true -> false
   fi
  
  aby wybrać, czy proces kontynuuje, czy się ,,zawiesza''. Po drugie można użyć dodatkowych zmiennych. Po trzecie, można użyc predykatu nazwa_procesu@etykieta w formule LTL. Np. formuła
   [] proces@etykieta
  
  mówi, że proces proces pozostaje na zawsze w etykiecie etykieta:. (Uwaga: być może trzeba wyłączyć weak fairness!)
 4. Ograniczone wyprzedzanie: podczas gdy jeden z procesów czeka na wejście do sekcji krytycznej, drugi proces nie wejdzie do niej dwukrotnie.
  Podpowiedź: użyj U.
  Przykładowe rozwiązanie jest tutaj


Ostatnia modyfikacja: 05/03/2014