Tabela doktoratów w zakresie nauk matematycznych,

uzyskanych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1915 – 1939

zestawiona na podstawie opracowania Waleriana Piotrowskiego

DOKTORATY Z MATEMATYKI I LOGIKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W LATACH 1915 – 1939

(kolejność chronologiczna)1

 

ROK

Doktor

Promotor

Tytuł

1921

Kuratowski, Kazimierz

Sierpiński, Wacław

(Zygmunt Janiszewski)

1921

Rajchman, Aleksander

O jednoznaczności przedstawienia funkcji przez szereg trygonometryczny*

1922

Knaster, Bronislaw

Mazurkiewicz, Stefan

Un continu dont tout sous-continu est indécomposable

1922

Saks, Stanislaw

Mazurkiewicz, Stefan

Przyczynek do topologii powierzchni i obszarów płaskich (dyplom)

1922

Abramowicz, Kazimierz

Mazurkiewicz, Stefan

O funkcjach hipergeometrycznych z dowolną ilością punktów pozornie osobliwych

1923

Zygmund, Antoni

Mazurkiewicz, Stefan

(Aleksander Rajchman)

O metodzie Riemanna w teorii szeregów trygonometrycznych (dyplom)

1923

Zarankiewicz, Kazimierz

Sierpiński, Wacław

O rozspajaniu kontinuów przez zbiory

1924

Neyman, Jerzy

Sierpiński, Wacław

Próba uzasadnienia zastosowań rachunku prawdopodobieństwa do doświadczeń polowych.

1924

Sieczka, Stanisław

Sierpiński, Wacław

Naturalna definicja krzywizny (dyplom)

1924

Tarski, Alfred

Stanisław Leśniewski

O wyrazie pierwotnym logistyki (dyplom)

1925

Dobrowolski, Stanisław

Mazurkiewicz, Stefan

O wartościach granicznych uogólnionych średnich arytmetycznych

1925

Felsztyn (Feldstein), Kazimierz

Mazurkiewicz, Stefan

(Zygmunt Janiszewski)

Topologiczna definicja czaszy

1925

Nikodym, Otto

1925

Nikodym (Lilienntal), Stanisława

 

 

1926

Grużewski, Aleksander

Mazurkiewicz, Stefan

O zagadnieniu (alfa) P. Urysohna

1926

Kerner (Koerner), Michał

Mazurkiewicz, Stefan

Extremum między punktami sprzężonymi w przestrzeni

1926

Hosiasson-Lindenbaum, Janina
Kotarbiński, Tadeusz
Uprawnienie rozumowania indukcyjnego

1926

Szymański, Piotr
Mazurkiewicz, Stefan
O sumie dwuch kontinuów nieprzywiedlnych (dyplom)

1927

Milicer-Grużewska, Halina
Mazurkiewicz, Stefan
O różniczkowaniu całek Jacksona

1927

Salamucha, Jan 
Łukasiewicz, Jan (?)
Teoria wynikania modalnego

1928

Lindenbaum, Adolf

Sierpiński, Wacław

O własnościach metrycznych mnogości punktowych (dyplom)

1928

Zalcwasser, Zygmunt

Sierpiński, Wacław

(Aleksander Rajchman)

O osobliwościach funkcji ciągłych zmiennej rzeczywistej (dyplom) (dyplom mgr_1, mgr_2)

1928

Lubelski, Salomon
Mazurkiewicz, Stefan
O rozkładach liczb na formy kwadratowe

1929

Ślebodziński,  Władysław
Sierpiński, Wacław
O pewnej klasie przestrzeni Riemanna

1930

Aronszajn, Nachman

Mazurkiewicz, Stefan

O metryce i metryzacji

1930

Kobrzyński, Zygmunt

Łukasiewicz, Jan

O wyznacznikach terminów logicznych

1930

Poprużenko, Jerzy

Sierpiński, Wacław

O pewnych własnościach funkcji zbioru

1930

Wolibner, Witold

Mazurkiewicz, Stefan

Przyczynek do teorii funcji analitycznych

1931

Borsuk, Karol

Mazurkiewicz, Stefan

O retraktach i zbiorach związanych (dyplom), (dyplom mgr_1, mgr_2)

1931

Wajsberg, Mordochej

Łukasiewicz, Jan

Aksjomatyzacja trójwartościowego rachunku zdań.

1932

Jaśkowski, Stanisław

Łukasiewicz, Jan

Reguły wnioskowania za pomocą założeń

1932

Szpilrajn (Marczewski), Edward

Sierpiński, Wacław

O funkcjach miarowych i warunku Baire'a (dyplom)

1932

Sosnowski, Witold

Żórawski, Kazimierz

Geometria rzutowa tworów urojonych płaskich (dyplom)

1932

Warszkiewicz, Zenon vel Zacharski

Mazurkiewicz, Stefan

O odwzorowaniach ciągłych kontynów

1932

Wundheiler Aleksander

Przeborski, Antoni

Geometria renomiczna jako podstawa mechaniki absolutnej

1933

Pasenkiewicz, Kazimierz

Kotarbinski, Tadeusz

On Cognitive Acts Constructing Deductive Theories

1933

Zarankiewicz, Kazimierz

Sierpiński, Wacław

O rozspajnianiu kontinuów przez zbiory (dyplom)

1935

Kozakiewicz,  Wacław
Mazurkiewicz, Stefan
(Aleksander Rajchman)

1936

Sokołowski, Stefan

Sierpiński, Wacław

O własnościach funkcji d_n(x,h)

1936

Eilenberg, Samuel

Kuratowski, Kazimierz

(Karol Borsuk)

O zastosowaniach topologicznych odwzorowań na okrąg koła. (dyplom)

(dyplom mgr_1, mgr_2)

1937

Sobociński, Bolesław

Łukasiewicz, Jan

Aksjomatyzacja pewnych wielowartościowych systemów teorii dedukcji

1938

Mostowski, Andrzej

Kazimierz Kuratowski

(Alfred Tarski)

O niezależności definicji skónczoności w systemie logiki

1938

Słupecki, Jerzy
Łukasiewicz, Jan 
Dowód aksjomatyzowalności pełnych systemów wielowartościowych rachunków zdań

1939

Kołodziejczyk, Stanisław
 
O pewnej klasie hipotez statystycznych związanych z metodą najmniejszych kwadratów

Prezentacja na 100-lecie PTM

1Za uzupełnienia powyższego wykazu składam podziękowania prof. Romanowi Dudzie i dr hab. Małgorzacie Przeniosło. Dziękuję Dyrektorowi Archiwum UW p. Krzysztofowi Pileckiemu i jego współpracownikom za pomoc w wyszukiwaniu informacji i kompletowaniu skanów dyplomów.