Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/misc/sem/public_html/konferencja-kmp2008/index.php on line 10
Konferencja "Konkursy matematyczne w Polsce"
Konkursy matematyczne w Polsce
Sulejów, 17–19 października 2008
Konferencja organizowana przez
Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
finansowana z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
grant Strategia nauczania matematyki w Polsce

O konferencji

Konferencja jest adresowana do nauczycieli matematyki z całej Polski. Chociaż tematyka została przygotowana głównie z myślą o nauczycielach gimnazjum i liceum, to do udziału zachęcamy również nauczycieli szkół podstawowych oraz nauczycieli akademickich. Chcielibyśmy, aby konferencja była spotkaniem osób z różnych środowisk, które są zaangażowane w okołoszkolną edukację matematyczną i popularyzację matematyki.

Jedną z podstawowych form realizacji tych celów jest organizowanie konkursów matematycznych. Służą one weryfikacji efektów pracy z młodzieżą, rozbudzeniu zainteresowania matematyką, odkrywaniu talentów, pobudzaniu młodzieży do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności czy, wreszcie, stanowią pewnego rodzaju uatrakcyjnienie szkolnej pracy. Rozpiętość celów jakie im przyświecają jest bardzo szeroka, poczynając od przygotowywania do podjęcia studiów matematycznych (Olimpiada Matematyczna) aż po rozrywkę (konkursy łamigłówek i zabawy matematyczne). Można powiedzieć, że konkursy matematyczne dobrze wpisują się w realizację hasła: popularyzacja-edukacja-nauka.

Celem konferencji jest próba całościowego ogarnięcia sytuacji dotyczącej konkursów matematycznych w Polsce w kontekście aktualnych problemów edukacji matematycznej. Stworzy ona okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń, dyskusji o różnych problemach edukacji matematycznej, formach aktywizacji młodzieży i wzbogacenia wiedzy.

Oczywiście, w trakcie tak krótkiego spotkania nie da się opowiedzieć o wszystkich konkursach ani poruszyć wszystkich ciekawych i istotnych wątków, jakie tutaj mogłyby się pojawić. Organizatorzy, zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, musieli dokonywać wyborów. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie na ten temat. Traktujemy je również jako pewne rozeznanie problematyki i wstęp do dalszej działalności w tym obszarze.

Obok referatów o samych konkursach, ich celach, formach i organizacji, będą odczyty szkoleniowe dotyczące ciekawych zadań, które mogłyby być wykorzystane przez nauczycieli prowadzących kółka matematyczne, warsztaty z uczniami czy przy układaniu zadań konkursowych, a więc służyć przygotowaniu do konkursów lub przygotowaniu ich samych. Niektóre referaty dotkną szerszych zagadnień popularyzacji matematyki, jej roli i charakteru.

Będzie też okazja do dyskusji o kwalifikowanej popularyzacji, pracy z uzdolnioną matematycznie młodzieżą i różnych problemach edukacji matematycznej w ramach spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej prof. Z. Marciniakiem i otwartego zebrania Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej.© 2008 Wydział MIM UW; opracowanie: Kuba Pochrybniak