Podstawy matematyki

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

Zadania robione na ćwiczeniach

(w) oznacza, że zrobione zostały tylko wybrane podpunkty

Data Zadania Zadanie domowe Zadanie dodatkowe
7.10. 4.(w), 20., 22.(w), (6p.) 5.(a) lub 5.(b)
14.10. 32., 35., 41., 52., 62. (6p.) 39. lub 27.(1,2)
21.10. 54., 66., 67., 75., 92. (6p.) 78. lub 79.
28.10. 76., 95., 2. z klasówki 2012, 72.(w) (6p.) 72.
4.11. 78., 151., 157.
18.11. 150., 158., 272., 275., 327., (6p.) 282. lub 323.
25.11. 282., 276., 278., 283., 159., 161., 192. (6p.) 167. (dowolne 2 z 3) (+6p.) 162. (do 5.12.)
02.12. 289., 290., 195., 196.(w), 199., 200., 207.1) (6p.) 211. lub 227.
09.12. ?
16.12. ? (2p.) 389.(c) oraz
(6p.) 398.
(6p.+6p.) 444.* (zamiast 398.)
13.01. 393.(1-3), 456., 600.(w), 609.(a,c,d) (6p.) 609.(d) - dokończenie (rozwiązanie)
20.01. 603.a), 611., 615., 616.a)-d), 264., 267. (6p.) 268. (2 z 3) (+4p.) 603.(b,d),
(+4p.) 416.
27.01. 602., 626., 387., 451., 457., 492.,
RAZEM: 62p.

Zadania z konsultacji

Data Zadania
6.11. 93., 129. (rozwiązania)
11.12. Moc zbioru bijekcyj z NN do NN (rozwiązanie)