Seminarium magisterskie z rachunku prawdopodobieństwa- 2019/2020

Przemiot prowadzony wspólnie z prof. Krzysztofem Oleszkiewiczem

Proponowane tematy referatów

 • Grafy losowe (temat zajęty)
 • Złożenia losowych transpozycji (temat zajęty)
 • Nierówność Ehrharda
 • Gaussowska nierówność korelacyjna - twierdzenie Royena
 • Twierdzenia charakteryzujące rozkłady gaussowskie (temat zajęty)
 • Testowanie modelu Isinga (temat zajęty)
 • Podstawy analizy na kostce dyskretnej (temat zajęty)
 • Twierdzenie Kahna-Kalaia-Liniala
 • Twierdzenie Friedguta-Kalaia-Naora
 • Nierówność Hoffmana-Joergensena (temat zajęty)
 • Wielkie odchylenia - twiedzenia Cramera i Sanova
 • Procesy Poissona
 • Lokalny lemat Lovasza i metoda probabilistyczna (temat zajęty)
 • Twierdzenia graniczne dla łańcuchów Markowa
 • Oszczędne próbkowanie (compressed sensing)

Go To Top