Seminarium magisterskie z rachunku prawdopodobieństwa- 2018/2019

Przemiot prowadzony wspólnie z prof. Krzysztofem Oleszkiewiczem

Proponowane tematy referatów

 • Nierówność Azumy (temat zajęty)
 • Czas mieszania dla łańcuchów Markowa, spacery losowe na grupie symetrycznej i tasowanie kart
 • Nierówności transportowe (temat zajęty)
 • Rozkład Poissona Dirichleta i długości cykli w losowych permutacjach (temat zajęty)
 • Złożenia losowych transpozycji
 • Model grafów losowych z wiązaniem preferencyjnym (preferential attachment graphs) - 2 tematy
 • Nierówność Ehrharda
 • Gaussowska nierówność korelacyjna (twierdzenie Royena)
 • Testowanie modelu Isinga
 • Analiza na kostce dyskretnej
 • Twierdzenia charakteryzujące rozkłady gaussowskie

Go To Top