Wstęp do procesów stochastycznych - ćwiczenia

by Anatoly Fomenko

Zasady oceniania

W trakcie ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 10 punktów, które będą wliczone do oceny końcowej. Odbędą się dwie 20-minutowe kartkówki (zostaną zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, termin zależeć będzie od tempa omawiania materiału), za każdą z nich będzie można uzyskać 2 punkty, 4 punkty będzie można uzyskać za prace domowe, kolejne 2 punkty za aktywność w trakcie ćwiczeń.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 20% zajęć może spowodować utratę prawa do zaliczania przedmiotu.

Plik z zadaniami z ćwiczeń

Go To Top