Teaching

by Anatoly Fomenko

Rachunek prawdopodobieństwa - bioinformatyka

Plik z zadaniami z ćwiczeń

Termin kolokwium - 9 grudnia (na wykładzie)
Wyniki kolokwium
Wyniki kolokwium poprawkowego

Końcowa punktacja z prac domowych

Punkty za aktywność

Wyniki egzaminu i oceny końcowe

Rachunek prawdopodobieństwa (WNE) - notatki napisane z Adamem Osękowskim, częściowo pokrywają się z programem wykładu

Go To Top