Matematyka użytkowa

Seminarium monograficzne

Prowadzący: Piotr Kowalczyk i Piotr Krzyżanowski

Zobacz prezentację z WoW'20 o naszym seminarium.

Materiały i informacje związane z bieżącą działalnością seminarium (w tym linki do pokojów na Rockecie (który - jeśli jeszcze tego nie wiecie - działa prawie jak Slack, ulubiony przez wiele korporacji) będą znajdować się na wydziałowym Moodle'u.

Opis

Pracując w kameralnych grupach, będziecie Państwo rozwiązywać interdyscyplinarne problemy podobne do tych, jakie mogą spotkać w pracy zawodowej poza uczelnią. Celem zajęć jest nabycie ogłady w skutecznym podejściu do nowych zadań, pracy zespołowej, prezentacji wyników, używania narzędzi komputerowych wspomagających pracę matematyka stosowanego.

Jako pożądane umiejętności naszych absolwentów, pracodawcy wymieniają zdolność analitycznego myślenia i uczenia się nowych rzeczy.

W trakcie zajęć, które w dużej części będą miały charakter warsztatów, uczestnicy zmierzą się z kilkoma wyselekcjonowanymi problemami, z jakimi można spotkać się w pracy matematyka poza uczelnią. Będziemy uczyć się współpracować w grupie, zajmując się rozwiązywaniem zadań interdyscyplinarnych, stanowiących nieco upiększone (tzn. uproszczone) wersje rzeczywistych problemów, jakie pozyskaliśmy z różnych źródeł - m.in. "case studies" omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi i używanymi w praktyce narzędziami komputerowymi.

W tym roku na pewno nie omieszkamy wymodelować sobie m.in. jakiejś epidemii ;-) Może zobaczymy też pracę matematyka w hucie szkła. Jeśli warunki pozwolą, przynajmniej jeden z projektów przedstawi prawdziwy potencjalny pracodawca. Dodatkowym bonusem będzie udział w mini-konferencji na której zostaną przedstawione wyniki. Wyróżniające się projekty mogą zostać zgłoszone np. na Studencką Konferencję Zastosowań Matematyki DwuMian lub być zaczątkiem ciekawej pracy.

Międzynarodowa organizacja European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), skupiająca kilkadziesiąt podmiotów, w tym MIM UW, wymienia prowadzenie seminarium z Industrial Mathematics - co na polski lepiej tłumaczyć właśnie jako matematyka użytkowa - jako niezbędny element kształcenia w zakresie ECMI Master Degree in Mathematics for Industry.

Zasady zaliczenia

Na postawie referatów i wykonanych projektów. Na ocenę będzie składać się nie tylko wynik grupy mierzony przez stopień osiągnięcia celu i jakość raportu końcowego, ale także indywidualny wkład studenta w sukces grupy.

Referaty

Na seminarium często zadajemy pytania. Działamy terminowo (bo to podstawa!). Referaty przygotowywane na seminarium powinny być dokładnie przemyślane i przedstawione w sposób przystępny dla wszystkich słuchaczy. Najczęściej opracowanie danego projektu będzie składało się z:

Praca w grupie

Praca zespołowa może być błogosławieństwem (w miesiąc trzy osoby zrobią więcej niż jedna osoba w kwartał), ale może też być przekleństwem (gdy na przykład trafi się nam tzw. pasażer na gapę). Grupowa praca warsztatowa pozwoli nam nauczyć się lepiej korzystać z możliwości i oswoi z potencjalnymi zagrożeniami.

Spojler: większość pracodawców oczekuje umiejętności współpracy z innymi ludźmi lub z klientami.

Planujemy zespoły 3-osobowe, mieszane do różnych zadań tak, żeby każdy doświadczył bycia kierownikiem i bycia wykonawcą.

Projekty

Poniżej kilka przykładowych projektów, z jakimi może nam przyjść się zmierzyć:

Literatura

Jednym z celów seminarium jest nauczenie się znajdowania dobrych źródeł wiedzy na zadany temat. Prowadzący w razie czego trochę wspomogą (na tym właśnie polega urok rozwiązywania problemów lekko oszlifowanych przed podaniem...), ale zazwyczaj okazuje się, że studenci docierają do jeszcze ciekawszych książek/artykułów/danych!

Na początku skorzystamy nieco z