Metody numeryczne (proseminarium)

Prowadzący: Piotr Kowalczyk i Piotr Krzyżanowski

Prace licencjackie powstające na tym proseminarium tradycyjnie składają się z następujących części: opracowanie teoretyczne problemu, program komputerowy, wyniki obliczeń i dyskusja. Mogą też mieć charakter bardziej (lub czysto) teoretyczny. Mogą mieć też charakter bardziej (lub czysto) implementacyjny. Praca może być pisana samodzielnie lub, w uzasadnionych przypadkach, w zespole dwuosobowym. Standardowo, uczestnicy wybierają temat spośród zaproponowanych przez prowadzących; mogą też starać się o realizację własnych projektów.

W r.akad. będziemy się koncentrować na metodzie elementów skończonych: obecnie bardzo popularnej i aktywnie rozwijanej metody przybliżonego rozwiązywania szerokiej klasy modeli matematycznych wykorzystujących równania różniczkowe. W zakresie, który będzie nas zajmował w trakcie seminarium, koncepcja i narzędzia stojące za tą metodą będą bazować na wiedzy z pierwszych dwóch lat studiów. Natomiast w swej pełnej postaci, metoda nawiązuje i łączy wiele zaawansowanych działów matematyki (a także informatyki).
Link do prezentacji o proseminarium

Zasady zaliczania

Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe.

Rozliczenie proseminarium jest roczne. Warunkiem koniecznym zaliczenia proseminarium jest wygłoszenie referatów na podstawie przydzielonych materiałów oraz złożenie (pozytywnie ocenionej) pracyvlicencjanckiej. Aby mieć spokojne wakacje, pracę licencjacką w wersji ostatecznej warto przedstawić do końca zajęć dydaktycznych semestru letniego, a jeszcze lepiej - do końca maja.

Referaty

Na proseminarium nie śpieszymy się i często zadajemy pytania. Referaty przygotowywane na seminarium powinny być dokładnie przemyślane i przedstawione w sposób przystępny dla wszystkich słuchaczy. Przygotowanie referatu trzeba zacząć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli temat jest do przygotowania w grupie, cała grupa powinna być przygotowana do przedstawienia dowolnej jego części. Najczęściej opracowanie danego tematu będzie składało się z:

Gdy jest mało czasu na prezentację, możemy wspomóc się slajdami z komputera (stosowny sprzęt jest dostępny po wcześniejszej rezerwacji w LABie). Slajdy najlepiej robić przy użyciu LaTeX'a, o czym poniżej.

Praca licencjacka

Wybór tematu następuje w pierwszym semestrze (w idealnym świecie: na początku grudnia). Aby mieć przyjemność z pisania, pierwszy rozdział pracy licencjackiej powinien być oddany przed Wielkanocą, tzn. przed 30.03.2024.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Jak pisać prace dyplomowe z matematyki, napisanym przez P. Goldsteina i P. Strzeleckiego, który może ułatwić każdemu studentowi napisanie dobrej pracy licencjackiej czy magisterskiej.

LaTeX jest niezastąpiony!

Zarówno pracę licencjacką, jak slajdy na seminarium, przygotowujemy w darmowym pakiecie LaTeX, który został specjalnie wymyślony dla wygodnego składania tekstów naukowych. LaTeX działa w różnych systemach operacyjnych (m.in. Linux, Windows, macOS). Jest wiele dobrych książek o LaTeXu, np.

W pracach matematycznych standardowo wykorzystujemy pakiety amsmath i amssymb. Przyda się też amsthm. Slajdy najwygodniej przygotować, korzystając z klasy beamer. O innych pakietach, zwiększających wygodę korzystania z LaTeX'a, można przeczytać w krótkim artykule A first set of LaTeX packages , skierowanym do początkujących.

Więcej informacji dostępnych jest w internecie, m.in. warto zajrzeć na

Overleaf to także wygodny sposób na używanie LaTeX'a w przeglądarce internetowej (zero instalacji!) i na wspólne redagowanie artykułu naukowego przez kilka osób jednocześnie.

Tabele, gdyby były potrzebne, należy maksymalnie upraszczać. Warto zastanowić się, czy nie zastąpić tabelki dobrym wykresem. Jak składać skomplikowane tabele, można przeczytać w artykule Tables in LaTeX: packages and methods.

Dodatkowa literatura

Dobre podręczniki z metod numerycznych.