Praca w projekcie badawczym

Zatrudnienie dla doktoranta w grancie "Efektywne algorytmy równoległe rozwiązywania równań różniczkowych", finansowanym przez NCN.

Czas trwania:
24 miesiące. Następnie możliwość kontynuacji w ramach grantu Preludium.
Wymagania wstępne:
Aplikant powinien być studentem ostatniego roku studiów magisterskich, lub słuchaczem studiów doktoranckich z Matematyki lub Informatyki.
Opis:

Celem pracy jest analiza metod iteracyjnych dla nowego typu dyskretyzacji równań różniczkowych, jakim jest nieciągła metoda Galerkina. Użycie nieciągłych funkcji ułatwia implementację metod wysokiego rzędu i zapewnia spełnienie lokalnych zasad zachowania, ale zmienia nieco własności zadania w porównaniu ze standardową metodą elementu skończonego.

Jedną z najważniejszych klas solverów w rozwiązywaniu równań różniczkowych na komputerach są metody dekompozycji obszaru. Takie metody z dużym sukcesem są stosowane w przypadku dyskretyzacji metodą elementu skończonego, jednak dla nieciągłej metody Galerkina używa się ich dopiero od kilku lat - zostało więc jeszcze dużo do zrobienia. Będziemy zajmować się równaniami eliptycznymi.

Parę książek dla lepszej orientacji na czym polegają metody dekompozycji obszaru...

... i nieciągła metoda Galerkina:

Przykładowe prace:

Przykładowy software, gdyby kandydat miał inklinacje w stronę komputerowych implementacji:

Wynagrodzenie:
Stypendium wysokości 60 tysięcy PLN w ciągu 24 miesięcy.

Zapraszamy na rozmowę, ew. po uprzednim umówieniu się przez e-mail:
dr hab. Leszek Marcinkowski (kierownik projektu)
dr Piotr Krzyżanowski