Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Transformator

O tym, że można coś policzyć dokładnie, a mimo to zupełnie źle zinterpretować wyniki, traktuje przykład z dziedziny elektrotechniki. Badając rozwiązania równania różniczkowego opisującego charakterystykę transformatora możemy łatwo dać się zwieść elegancji pierwszego uzyskanego wyniku. Co ciekawe, choć same liczby są poprawne, to jednak wykres rozwiązania - już nie... Pokazujemy, jak można próbować to wychwycić.

Słowa kluczowe: RRZ II rzędu, wizualizacja, aliasing, weryfikacja rozwiązań

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.