Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Komunikacja typu klient—serwer

Dopóki nasze symulacje opierają się na niewielu danych i wyznaczają niewiele wyników, wówczas, nawet jeśli wymagają bardzo wielu obliczeń pośrednich, sytuacja pozostaje pod naszą kontrolą i zazwyczaj wystarcza na MATLAB lub Octave. Gdy danych i niewiadomych jest bardzo dużo, sprawy przybierają inny obrót. W prostym koncepcyjnie modelu sieci komunikacyjnej bardzo łatwo o wykładniczy wzrost liczby nieznanych parametrów modelu. Jeśli nie chcemy (lub nie możemy) uprościć samego modelu, musimy wesprzeć się, gdzie trzeba programem w C.

Słowa kluczowe: Hybrydowe programowanie Octave i C (każde z osobna), zagadnienie własne, macierze rzadkie, operacje bitowe, odczyt pliku z parametrami zadania w Octave i w C

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.