Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Funkcja odwrotna

Wielokrotnie w badaniach naukowych musimy rozwiązać małe, niewinnie wyglądające zadanko. Na przykładzie obliczania funkcji odwrotnej zobaczymy, że i w takich przypadkach możemy natknąć się na smakowite problemy obliczeniowe.

Słowa kluczowe: Skalarne równanie nieliniowe, transformacja zadania do wygodniejszego numerycznie, funkcje anonimowe

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.