Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Wyznaczenie parametrów równania Michaelisa—Menten

Dopasowanie krzywej do punktów pomiarowych to chleb powszedni eksperymentatorów. Często można zrobić to na wiele sposobów. Na klasycznym przykładzie porównujemy kilka znanych metod i pokazujemy, jak możemy wykorzystać nowoczesny software, by zrobić to dobrze i sprawnie.

Słowa kluczowe: Liniowe/nieliniowe zadanie dopasowania parametrów, RRZ

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.