Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Receptory wzrokowe skrzypłocza

Często zadanie obliczeniowe wydaje się na tyle proste i standardowe, że możemy przeoczyć podstawowe niejasności dotyczące samego sformułowania modelu matematycznego. To może przełożyć się na niespodziewane trudności w numerycznym wyznaczeniu rozwiązań modelu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w naszej sytuacji, gdy coraz mocniejsze komputery zachęcają do coraz większej wiary w skuteczność brutalnej numeryki.

Słowa kluczowe: RRZ, prawidłowe zrozumienie problemu i sformułowanie go w języku matematyki, wizualizacja

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.