Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Prosty model z opóźnieniem

W MATLABie i w Octave znajdują się także funkcje pozwalające wyznaczać rozwiązania mniej typowych równań różniczkowych zwyczajnych. Warto im się przyjrzeć i zwrócić uwagę na to, że wymagają one znacznie więcej przygotowań niż w przypadku standardowych RRZ.

Słowa kluczowe: RRZzO, wizualizacja

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.