Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Dopasowanie linii i okręgów

Geometryczne zadanie poprowadzenia prostej lub elipsy, czy też dopasowania prostokąta tak, by "najlepiej pasował" do zadanych na płaszczyźnie punktów wydaje się bardzo prostym zadaniem, ale w rzeczywistości, gdy chcemy zrobić to dobrze, musimy chwilę się zastanowić. Na szczęście, w samych obliczeniach możemy potem skutecznie skorzystać z MATLABa lub Octave.

Słowa kluczowe: Nieliniowe zadanie optymalizacji, SVD, wybór i uproszczenia modelu

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.