Obliczenia inżynierskie i naukowe

Przykłady praktycznych zadań obliczeniowych

Badanie cech hodowlanych zwierząt

Pokazujemy tu, jak ważne w obliczeniach naukowych jest nie tylko sprawne opanowanie narzędzia obliczeniowego, ale także wiedza o metodach numerycznych. Okazuje się, że najważniejsze jest jednak zrozumienie problemu i dogłębna o nim wiedza: dobry kontakt z Zamawiającym Obliczenia jest bezcenny!

Słowa kluczowe: Zadanie najmniejszych kwadratów, dopasowanie sformułowania modelu do narzędzi numerycznych, metoda iteracyjna

» » » Czytaj dalej... » » »


Przykład opracowany w ramach projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez Uniwersytet Warszawski.


© Piotr Krzyżanowski, 2009-2011.