Matematyka obliczeniowa

2020

Witam wszystkich uczestników naszych zajęć i zapraszam na wspaniałą przygodę na pograniczu matematyki stosowanej i informatyki! W zadaniach matematyki obliczeniowej musimy zmierzyć się nie tylko z oczywistymi restrykcjami narzucanymi nam przez reguły matematyczne, ale także z ograniczeniami używanych komputerów oraz niedogodnościami i wymaganiami stawianymi przez praktykę.

Nasz przedmiot, rzecz jasna, będzie koncentrować się na matematycznych aspektach zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych. Namiastką prawdziwych zastosowań będą zajęcia laboratoryjne, gdzie będziemy mogli zmierzyć się z implementacją metod i zobaczyć je w działaniu.

Zasady zaliczenia przedmiotu

...zostały ustalone przez Wykładowcę. W ich ramach dostaniecie Państwo m.in. punkty za ćwiczenia i laboratoria (a także za wspólne dla całego roku kolokwium). Te punkty na koniec semestru zostaną przeskalowane przez Wykładowcę.

Ćwiczenia

Łącznie do zdobycia 100 punktów:

Z wyjątkiem przypadków usprawiedliwionej nieobecności, nie ma możliwości oddania pracy domowej po terminie.

Laboratorium

Łącznie do zdobycia 50 punktów:

Z wyjątkiem przypadków usprawiedliwionej nieobecności, nie ma możliwości oddania zadania programistycznego po terminie.

W labie będziemy programowali w środowisku Octave/MATLAB.

Podręczniki

Polecam Państwu następujące podręczniki do przedmiotu:

Jako uzupełnienie do LABu można poczytać