Przemysław KiciakOkładka Okładka

Okładka
Książka OpenGL i GLSL (nie taki krótki kurs), PWN, Warszawa 2019, wydanie I.

Książka zawiera kurs programowania aplikacji graficznych w standardzie OpenGL, jednocześnie jest to kurs programowania w języku GLSL, znacznie rozszerzony w porównaniu ze skryptem glsl.pdf.

Kody źródłowe aplikacji zrealizowanych w ramach kursu są do pobrania z tej strony, z pliku glsl-prog.tar.gz.


Errata
Bezbłędne książki istnieją, ale znowu nie udało mi się takiej napisać. Czytelnikow proszę o zgłaszanie błędow, których tu jeszcze nie ma.


Okładka Książka Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, PWN, Warszawa 2019, wydanie III.

Nowe wydanie książki o  krzywych i  powierzchniach jest znacznie rozszerzone, ale głównym tematem pozostają reprezentacje parametryczne krzywych i powierzchni Béziera, B-sklejane (w tym NURBS), Hermite'a i Coonsa i  algorytmy ich przetwarzania stosowane w  grafice komputerowej.

Do obecnego wydania książki nie jest dołączona płyta CD, ale na tej stronie jest dostępna najnowsza wersja pakietu BSTools.


Errata


Okładka Książka Geometric Continuity of Curves and Surfaces, Morgan & Claypool, 2017.

Tematem książki jest pojęcie ciągłości geometrycznej krzywych i powierzchni sklejanych, tj. złożonych z wielu łuków i płatów parametrycznych. Mimo nieciągłej lub nie-gładkiej parametryzacji, krzywe i powierzchnie mogą być gładkie, np. mieć ciągłą krzywiznę. Książka przedstawia matematyczne podstawy i praktyczne konstrukcje gładkich krzywych i powierzchni.


Errata


Okładka Książka Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa 2005, wydanie II.

Tematem książki są reprezentacje parametryczne krzywych i powierzchni najczęściej używane w grafice komputerowej i w systemach CAD: Béziera, B-sklejane (w tym NURBS), Hermite'a i Coonsa. Przedstawione są najważniejsze własności tych reprezentacji i algorytmy ich przetwarzania w wielu praktycznych zadaniach.

Do książki jest dołączona płyta CD z pakietem kilkuset procedur graficznych, numerycznych i geometrycznych.


Errata w pliku .PDF do pobrania z tej strony. Czytelników, którzy znajdą błędy niezamieszczone w tym pliku, proszę o przedstawienie mi ich, poczta elektroniczna.

Aktualizacja: 10/06/2017 09:01:25