Przemysław KiciakOkładka Książka Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa 2005, wydanie II.

Tematem książki są reprezentacje parametryczne krzywych i powierzchni najczęściej używane w grafice komputerowej i w systemach CAD: Béziera, B-sklejane (w tym NURBS), Hermite'a i Coonsa. Przedstawione są najważniejsze własnosci tych reprezentacji i algorytmy ich przetwarzania w wielu praktycznych zadaniach.

Do książki jest dołączona płyta CD z pakietem kilkuset procedur graficznych, numerycznych i geometrycznych.


Errata w pliku .PDF do pobrania z tej strony. Czytelników, którzy znajdą błędy niezamieszczone w tym pliku, proszę o przedstawienie mi ich, poczta elektroniczna.


Okładka Książka Geometric Continuity of Curves and Surfaces, Morgan & Claypool, 2017.

Tematem książki jest pojęcie ciągłości geometrycznej krzywych i powierzchni sklejanych, tj. złożonych z wielu łuków i płatów parametrycznych. Mimo nieciągłej lub nie-gładkiej parametryzacji, krzywe i powierzchnie mogą być gładkie, np. mieć ciągłą krzywiznę. Książka przedstawia matematyczne podstawy i praktyczne konstrukcje gładkich krzywych i powierzchni.


Errata


Aktualizacja: