Wyniki z egzaminu 26.06 wpisuje do:
http://www.mimuw.edu.pl/~pokar/StatystykaII/StatystykaII/EGZAMINY/2015/

_________________________________________________________________
http://www.r-bloggers.com/in-depth-introduction-to-machine-learning-in-15-hours-of-expert-videos/

_________________________________________________________________