sr 1.03.2017 godz 17.30.

Wyniki egz poprawkowego są w w tym katalogu w pliku statystykaI_2016_2017_iitermin.pdf POWYŻEJ.

Zadania 2,4,5 sprawdzał BM, resztę ja.

Jutro w godz. 12-16 zapraszamy na konsultacje/reklamacje do p. 4210 (PP) oraz p. 4410 (BM). Protokół zatwierdzę jutro o 17.00.

3cia kolumna z prawej w pliku z wynikami oznacza wagę dla punktów za ćwiczenia. Poniżej opisuję punktację dla wagi "1".

Zasady punktacji przy wadze "1" dla punktów za ćwiczenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za każde zadanie można było zdobyć max 15 punktów. Razem z cwiczeniami do zdobycia było 150 punktów. Rozdzielczość 2.5 punktu.

Zasady oceniania
----------------------
punkty_____65_____85_____100_____115_____130-150
ocena______3.0____3.5_____4.0_____4.5______5

________________________
Szczegółowa punktacja
________________________
Zad Punkty Za_co
1 5 wzór na macierz informacji z 2-gą pochodną log(f)
1 10 rachunki
-----------------------
2 5 za każdy podpunkt
-----------------------
3 5 za każdy podpunkt
-----------------------
4 ?
-----------------------
5 5 policzenie c
5 5 MSE(hat_lambda_c)
5 5 porównanie MSE
5 wymusza 0 nierówność Jensena w drugą stronę lub inne bzdury
-----------------------
6 5 za każdy podpunkt
_____________________________________________________________________________________
Przypominam, że domyślnie, w drugim terminie egzaminu punkty za ćwiczenia dodałem z wagą 0.75.

Trzeci, dodatkowy egzamin będzie we wrześniu. Do tego egzaminu dopuszcza DZIEKAN !!!

_____________________________________________________________________________________________________
1 T E R M I N
_____________________________________________________________________________________________________
07.02.2017 godz 14.10.

Wstawię oceny do USOSa jutro ok 12tej.

Wyniki egzaminu są w pliku

http://www.mimuw.edu.pl/~pokar/StatystykaI/statystykaI_2016_2017_for_students.pdf

Zasady punktacji
----------------------
Za każde zadanie można było zdobyć max 15 punktów. Razem z cwiczeniami do zdobycia było 150 punktów.

Zasady oceniania
----------------------
punkty_____70_____85_____100_____115_____130-150
ocena______3.0____3.5_____4.0_____4.5______5

Zad Sprawdzający
---------------------
1, 6 BM
2, 4 LR
3, 5 PP

Zapraszamy we wt 7.02, na konsultacje/reklamacje w godz 10-15.
LR będzie dostępny od 12.30 do 15, natomiast w środę od 9 do 17 (w 4020).

________________________
Szczegółowa punktacja
________________________
Zad Punkty Za_co
1 5 rozwiazanie częściowe -- informacja Fishera I(zeta)
1 15 rozwiązanie pełne (8 punktów, gdy błąd z transponowaniem)
-----------------------
6 0! przepisanie rozwiazania innego zadania
6 5 za każdy podpunkt
----------------------
3 5 cov(Y,hat_Y)
3 5 var(hat_Y)
3 5 reszta rachunków
-----------------------
5 5 Z Tw Karlina-Rubina wynika, że JNM test jest postaci X > c
5 5 Wartosc krytyczna c = ln(20)/2
5 5 Moc: (1-theta)*sqrt(0.05) + theta*0.05
-----------------------
2 -- za każdy podpunkt max. 5 punktów
2 ( i) -1 za drobne błędy rachunkowe
2 ( i) -1 za obliczenie I_1 zamiast I_n
2 ( ii) -2 za błędy rachunkowe
2 (iii) -5 za skorzystanie z (nieprawdziwej) niezależności N_1 i N_2
2 (iii) -1 za niewielki błąd rachunkowy przy liczeniu ,,na palcach''
2 (iii) przy powoływaniu się na tw. o asymptotycznej normalności MLE...
2 (iii) ----> otrzymywało się ( i)+1 punktów za ten podpunkt
2 (iii) ----> z karą (-1), jeśli za asymptotyczną wariancję przyjęło się 1/I_n zamiast 1/I_1
-----------------------
4 14 za drobne błędy rachunkowe
4 12 za istotne błędy rachunkowe
4 9 jeśli policzyło się istotne charakterystyki zmiennej S_c, ale nie udało się mimo to rozwiązać zadania
4 3 jeśli policzyło się poprawnie wartość oczekiwaną zmiennej S_c
_____________________________________________________________________________________
W drugim terminie egzaminu punkty za ćwiczenia doliczę z wagą 0.75.
Będzie zatem do zdobycia 45 punktów za ćw i 105 punktów za egz. Progi będą takie same.
Po konsultacji z Dziekanem uzupełniam zasady oceny: osoby, które
usprawiedliwią osobiście przed Dziekanem swoją nieobecność na 1szym terminie,
będą zdawały w 2gim terminie egzamin na prawach 1szego terminu.

W 3cim terminie planuję doliczać punkty za ćwiczenia z wagą 0.5.
Byłoby zatem do zdobycia 30 punktów za ćw i 120 punktów za egz (progi będą takie same).
_____________________________________________________________________________________